Kamer van Koophandel 04082572 | BTW nummer 1048.40.444.B01
>
>
>
>
Jaarrekening
Aangifte Omzetbelasting
Aangifte Inkomstenbelasting / VPB
Tussentijdse Cijfers
Ondersteuning
Advies, Administratie & Personeel
Uw flexibele en efficiënte oplossing voor
advies, administratie en personeel


Indien u wenst kunnen wij  ook een eventueel accountantsverklaring voor u laten opstellen. Hiervoor werkt puur MKB nauw samen met accountantskantoren. Volledigheidshalve melden wij dat 92% van de ondernemingen géén accountantsverklaring nodig hebben.

Wanneer heeft u als ondernemer een accountantsverklaring nodig?

Er zijn 3 criteria:

1 De waarde van de activa (balanstotaal) bedraagt meer dan € 3.500.000;

2 De netto-omzet bedraagt meer dan € 7.000.000;

3 Het gemiddelde aantal werknemers is meer dan 50 werknemers.

Indien uw onderneming aan 2 van de 3 bovenstaande criteria voldoet, in twee opeenvolgende boekjaren, moet er een accountantsverklaring worden afgegeven. Deze accountantsverklaring kan alleen door een accountant worden afgegeven. Hiervoor is een accountantscontrole noodzakelijk en puur MKB kan deze voor u organiseren en/of begeleiden, maar puur MKB zal deze controle zelf niet uitvoeren.

Indien u niet aan twee van de drie criteria voldoet in twee opeenvolgende boekjaren is een accountantscontrole dus niet noodzakelijk.

Accountantscontrole