Kamer van Koophandel 04082572 | BTW nummer 1048.40.444.B01
>
>
>
>
Jaarrekening
Aangifte Omzetbelasting
Aangifte Inkomstenbelasting / VPB
Tussentijdse Cijfers
Ondersteuning
Advies, Administratie & Personeel
Uw flexibele en efficiënte oplossing voor
advies, administratie en personeel


Onze belangrijkste activiteit is voeren en verzorgen van uw
Financiële Administratie.

We verzorgen complete (financiële) administraties, stellen de
bijbehorende
jaarrekeningen samen, en bespreken deze met u.
Tevens verzorgen wij de gewenste tussentijdse rapportages.
 

Op basis van de gegevens uit de jaarrekening, uw administratie
en de eventuele tussentijdse cijfers begint onze advisering.
Hoe staat het bedrijf ervoor? Welke toekomstplannen hebt u met uw
onderneming? Wat zijn de kansen en de bedreigingen? Hoe kunnen we
samen ervoor zorgen dat er een goed rendement wordt behaald?

De jaarrekening is het financiële eindverslag over het boekjaar van uw onderneming. De jaarrekening bestaat naast de balans uit de winst- en verliesrekening (resultatenrekening). Tevens heeft de jaarrekening een toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening. Ook verzorgen wij een kasstroomoverzicht.

Heeft u een bv, nv of coöperatie, dan bent u verplicht om bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel een jaarrekening te deponeren.

 

Financiële Administratie
Image courtesy of adamr / www.freedigitalphotos.net