Kamer van Koophandel 04082572 | BTW nummer 1048.40.444.B01
>
>
>
>
Jaarrekening
Aangifte Omzetbelasting
Aangifte Inkomstenbelasting / VPB
Tussentijdse Cijfers
Ondersteuning
Advies, Administratie & Personeel
Uw flexibele en efficiënte oplossing voor
advies, administratie en personeel

 

Elk bedrijf dient jaarlijks een jaarrekening samen te stellen. Indien u een eenmanszaak of vof heeft, dan moet u namelijk het resultaat van uw bedrijf bij de aangifte inkomstenbelasting opgeven. En bij een BV moet u het resultaat bij de aangifte vennootschapsbelasting opgeven. Voor een BV, NV of coöperatie verzorgen wij ook de deponering van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel.

Jaarrekeningen bestaan uit de verlies- en winstrekening, de balans en een toelichting op beiden. Op de verlies- en winstrekening staan de omzet, kosten en resultaat vermeld en op de balans staan de activa (bezittingen en vorderingen) en de passiva (eigen vermogen en schulden) vermeld per 31 december.

Om uw Jaarrekening op te kunnen stellen ontvangt u vooraf een ‘checklist jaarrekening’ waarin de gegevens staan die wij van u nodig zullen hebben. Op deze manier hoeft u maar één keer zaken aan te leveren en kunnen wij er voor zorgen dat u uw Jaarrekening tijdig opgesteld heeft.

Naast alle cijfers worden in de jaarrekening grafieken toegepast. U kunt dan resultaat, omzet en kosten over enkele jaren gemakkelijk vergelijken en heeft u meer zicht op wat de cijfers nu daadwerkelijk zeggen.

Jaarrekening